Diensten

Een overzicht van onze diensten

NBN Administratie & Belastingadvies levert administratieve diensten. Wij helpen eenmanszaken, besloten vennootschappen en vennootschappen onder firma met een breed scala aan diensten: van het opzetten en inrichten van de boekhouding of loonadministratie tot het opstellen van de jaarrekening.

Financiële administratie

Een goede administratie is overzichtelijk, helder en geeft duidelijk inzicht in de financiële situatie van uw organisatie. NBN Administratie & Belastingadvies helpt u dan ook graag bij het opzetten en inrichten van uw administratie. Een goed begin is immers het halve werk.

Een administratie of boekhouding is een systematische ordening van alle schriftelijke en elektronische gegevens over uw onderneming: niet alleen financiële gegevens (o.a. bonnetjes, facturen, bankafschriften), maar ook gegevens als contracten, urenregistratie, agenda’s, computerbestanden en correspondentie. Op basis van de administratie vervaardigen wij de jaarrekening en daaraan gekoppelde fiscale aangiften.

Voor het bijhouden van de boekhouding kan gebruik worden gemaakt van een standaard softwarepakket op de eigen computer of van een online softwarepakket. Beide opties zijn op zichzelf prima, het is net waar u als ondernemer de voorkeur aangeeft.

Voor veel klanten dienen we ook de aangiften BTW in. Afhankelijk van uw werkzaamheden bent u verplicht per maand, kwartaal of jaar aangifte omzetbelasting te doen. Indien nodig, kunnen we u helpen met uw aangifte.

Fiscale aangiften

Belastingaangifte doen kan tijdrovend en complex zijn. NBN Administratie & Belastingadvies is op de hoogte van de laatste fiscale wet- en regelgeving en zorgen ervoor dat uw belastingaangifte tijdig en op de juiste manier wordt gedaan.

Als ondernemer wordt u in de praktijk met nogal wat aangiften voor de Belastingdienst geconfronteerd. Naast de gebruikelijke aangifte inkomstenbelasting krijgt u ook te maken met aangiften omzetbelasting (BTW). Als u personeel in dienst hebt, komt daar nog de aangifte loonbelasting bij, en als u via een BV werkt de aangifte vennootschapsbelasting.

Het komt vaak voor dat de Belastingdienst om nadere informatie vraagt of correcties op de aangiften wil doorvoeren. Het werkt in de praktijk het beste als u deze contacten overlaat aan een professioneel kantoor dat gewend is aan deze contacten en de beste ingangen weet.

Wij adviseren en assisteren u bij alle fiscale aangelegenheden. Als de fiscus tijd van u vraagt dan staan wij u bij met raad en daad en zorgen wij er samen met u voor dat de fiscus precies krijgt waar zij recht op heeft.

Jaarrekeningen en rapportages

NBN Administratie & Belastingadvies stelt uw jaarrekening op in heldere en begrijpelijke taal. Daarnaast bespreken we de jaarrekening altijd persoonlijk met u, zodat we zeker weten dat u precies weet hoe uw onderneming er financieel voor staat.

Een jaarrekening is de financiële neerslag van uw onderneming en bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening, eventueel met toelichting. Op basis van de cijfers in de jaarrekening kunt u verantwoorde beslissingen nemen over de toekomst van de onderneming. Daarnaast moet u steeds vaker aan derden een jaarrekening kunnen overleggen. Bijvoorbeeld aan de bank wanneer u een krediet wilt aanvragen, aan een nieuwe leverancier of aan de fiscus.

Het merendeel van het bedrijfsleven is niet verplicht tot een accountantscontrole op hun jaarcijfers. Het deskundig samenstellen van de jaarcijfers is echter wel een vereiste. Aan de hand van de door ons of door uw gevoerde financiële administratie stellen wij de jaarrekening samen.

Tijdens het samenstellen van de jaarstukken verzamelen wij waardevolle informatie over de organisatie en haar processen. Naar aanleiding hiervan geven wij praktische tips en adviezen om tot een nog betere bedrijfsvoering te komen. De bespreking van de jaarrekening speelt hierbij een belangrijke rol. Samen met u nemen we de cijfers en ontwikkelingen door, analyseren deze en kijken naar vooruitzichten. Indien u een tussentijdse rapportage van de cijfers wilt of een begroting is dat geen probleem.

Salaris administratie

Voor zowel kleine als grote ondernemingen verzorgt NBN Administratie & Belastingadvies de complete salarisadministratie. Van het versturen van de maandelijkse salarisspecificaties en de jaaropgave voor werknemers tot periodieke en cumulatieve overzichten die u als werkgever nodig hebt.

Als u personeel in dienst heeft, dan bent u verplicht daar een administratie voor te voeren. De salarisadministratie vormt de basis voor de afdracht van de loonbelasting en sociale premies.

Als u uw salarisadministratie bij ons onderbrengt, dan verzorgen wij voor de volledige afwikkeling.

U levert ons de variabele gegevens aan, zoals aantal gewerkte dagen/uren en uit te betalen vergoedingen. Wij verzorgen de rest, zoals:
 • Salarisspecificaties voor u en uw medewerkers.
 • Het uitreiken van loonjournaalposten voor uw financiële administratie.
 • Het insturen van de digitale aangifte loonheffingen naar de belastingdienst.
 • Het samenstellen van de jaaropgaven voor uw werknemer(s).
 • Het verzorgen van de opgaven naar de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

Daarnaast helpen wij uitzendbedrijven en bedrijven die regelmatig mensen uitlenen met het behalen en behouden van de NEN4400-1. De NEN 4400-1 is de norm om aan te tonen dat een organisatie voldoet aan alle wetten en regels van de loon- en personeelsadministratie.

Tot slot bieden wij SNCU begeleidingen.

Advies

NBN Administratie & Belastingadvies helpt u als ondernemer door gericht te adviseren.
Dit advies kunnen wij geven bij het oprichten van een onderneming, het doen
van investeringen, een financieel probleem en meer.

Al ruim 10 jaar adviseren wij onze klanten op een persoonlijke en betrokken manier. De kennis en ervaring die we in deze 10 jaar hebben opgedaan delen we graag met onze klanten.

Wij kunnen u onder andere adviseren over:

 • Financiële en juridische bedrijfsstructuur
 • Starten van een nieuwe onderneming
 • Financieren en investeren
 • Overname, verkoop en bedrijfsopvolging
 • Financiële toekomstplanning
 • Verzekering

Wij doen ook bij de overname van een onderneming een goed boekenonderzoek (due diligence onderzoek) die van cruciaal belang is. Een due diligence onderzoek vindt plaats bij de verkoop of overname van een onderneming. Met een due diligence onderzoek brengen wij alle risico’s van de betreffende onderneming in kaart.

Wilt u meer te weten te komen over onze dienstverlening?

U bent van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij ons kantoor in ‘s-Gravenhage